جوشکاری - Panjgan Co.

" Lorem ipsum dolor sit amet. "
Go to content

Main menu:

خدمات
این واحد با بهره گيری از انواع دستگاه های جوش ، رکتيفاير ، دستگاه های جوش مقاومتی ، دستگاه برش برقی ، کپی برش ، دستگاه لوله بر مجهز گرديده است
+98 21 56231500 ~ 4
+98 21 56231505  (fax)

کیلومتر 40 اتوبان تهران قم
شهرک صنعتی شمس آباد
بلوار سروستان بلوار مهستان
گلسرخ دهم
Back to content | Back to main menu